AYKON pompa elastomerowa jest to przyrząd do infuzji charakteryzujący się dokładnym, stałym, przepływem. W budowie wyrobu wyróżniamy rezerwuar wykonany z elastomeru silikonowego, który umożliwia tłoczenie bez użycia energii elektrycznej.

Pompa AYKON PCA moduł

Model przeznaczony do wlewów ciągłych z opcją samodzielnego uwalniania dawek bolusowych przez pacjenta – co ma szczególne zastosowanie w terapii bólu.

Pompa AYKON MULTIRATE FLOW,

Model wielokanałowy przeznaczony do wlewów modulowanych – o zmiennym przepływie w czasie. Prosty system pozwala pacjentowi pod kontrolą lekarza prowadzącego na sterowanie przepływem od 0 ml/hr. do 14ml/hr.

Jednorazowa elastomerowa pompa ambulatoryjna do podawania leków o stałym przepływie.