accufuser_img

Accufuser® jest to przyrząd do infuzji charakteryzujący się dokładnym, stałym, przepływem. W budowie wyrobu wyróżniamy rezerwuar wykonany z elastomeru silikonowego, który umożliwia tłoczenie bez użycia energii elektrycznej.

czytaj-hover
accufuser_plus_img

Accufuser Plus® to przyrząd, którego konstrukcja pozwala na dawkowanie leków z zachowaniem stałego przepływu oraz dawek bolusowych w terapii bólu, gdzie dawką steruje pacjent (PCA).

czytaj-hover
accufuser_varicon_img

Accufuser Varicon® pozwala na precyzyjne sterowanie przepływem i zmianę przepływu w trakcie podawania wlewu. Zakres sterowania przepływem wynosi od 1 ml/godzinę do 15 ml/godzinę (skok co 1 ml)..

czytaj-hover
accufuser_ctx_img
chemioterapia_btn

Accufuser CTx jest jednorazową elastomerową pompą ambulatoryjną do podawania leków o stałym przepływie.

czytaj-hover