Pompa AYKON  jest to system do precyzyjnego dozowania leków we wlewach kroplowych, który do swojego działania wykorzystuje energię sprężystości elastomeru (nie wymaga energii elektrycznej).

Zastosowania: terapia bólu, chemioterapia, antybiotykoterapia.

Pompa AYKON:  lekka, przenośna, oferująca bardzo szeroki zakres pojemności i przepływów, wygodny system napełniania poprzez port na drenie z zastawką i filtrem na drenie.

 • przenośna, łatwo dostosowuje się do potrzeb terapii i stylu życia pacjenta, oferuje wiarygodne, stabilne i wygodne dozowanie leków
 • dostępny w szerokim asortymencie rezerwuaru i przepływów
 • unikalna budowa pozwala na bardzo precyzyjne dozowanie leków o ustalonym przepływie

Wiele środków przeciwbólowych w trybie ciągłym – idealny do różnych leków i schematów.

Wspiera ambulatoryjne podawanie leków – leczenie poza szpitalne:

 • kompaktowa budowa umożliwia pacjentom zachowanie dotychczasowej aktywności życiowej
 • lekki i przenośny – może być przymocowany do ubioru
 • przenośny nie wymaga tradycyjnego podejścia do wlewu kroplowego – stojak itp.
 • cechy fizyczne balonu silikonowego praca bez energii elektrycznej.

Bezpieczeństwo:

 • ustalone zgodnie z zaleceniami dawki bez możliwości odstępstw
 • ustalony przepływ eliminuje błędy
 • brak niebezpieczeństw związanych z prądem elektrycznym
 • prosty w obsłudze przyjazny pacjentowi

Obniżenie kosztów terapii: wlew ciągły zmniejsza ilość koniecznych silnych środków przeciwbólowych, stosunkowo niewielka inwestycja, brak kosztów obsługi.

Pompy Aykon to elastomerowe pompy samodozujące. Ich podstawowe zastosowanie to abmulatoryjne podawanie leków we wlewach kroplowych w terapii bólu, chemioterapii i antybiotykoterapii.

Drogi podania wlewu: dożylnie, dotętniczo, podskórnie, przeskórnie, śródoperacyjnie, a także epiduralnie.