Przepływy

1. Continuosus flow – przeplyw stały

2. Selectus przepływ selktywny z posród 3 dostępnych wartosci

3. Varicon przepływ selektywny 4 kanałowy z 15 róznymi przepływami do precyzyjnego dawkowania leków

4. Disposable PCA pump przeływ stały z bolusem (PCA)

4. Disposable PCA pump przepływ tylko z bolusem

5. Easy bolus pump przeływ stały z bolusem (PCA) oduzych objętościach

6. Omnibus bolus o dużej objętości z trzema stałymi przepływami bazowymi